XunLu~~

  • “Thì ra, trong cuộc đời này, ai cũng có lúc may mắn làm một thời của nhau. Một thời gói bằng tất cả những nâng niu, những yêu thương ngọt ngào và trong trẻo nhất.”[Lỡ hẹn với tình đầu | Lạc Hi]
  • ●Fullsize: http://sta.sh/023weh1veck7 ●
    ●Stock: http://sta.sh/01f9ox4zs8xd ●
    ●Designer: #Ân 
  • ●Credit: Chopper●
    TAKE OUT WITH FULL CREDIT

Untitled-7

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s